PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

NORMA GENERALA APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR - ANEXA ORDIN MAI NR.163/2007 ACTUALIZATA

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

PLANURI DE EVACUARE SI DE URGENTA

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanță și condițiile tehnice generale privind asigurarea cerinței esențiale "securitate la incendiu" pentru construcții, instalații și amenajări, precum și regulile și măsurile generale de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 2. -

Scopul prezentelor norme generale este prevenirea și reducerea riscurilor de incendii și asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, a forțelor care acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Art. 3. -

Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinației celor existente, precum și la organizarea și desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor și la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Ordin M.A.I. 1184/2006 ACTUALIZAT

pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență

PLANURI DE EVACUARE SI DE URGENTA
Norma privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență
CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme, prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de urgență, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale și în dispunerea lor în zone sau localități care asigură condiții de protecție și supraviețuire.

Art. 2. -

(1) Acțiunile de evacuare se planifică și se organizează în funcție de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluția și amploarea consecințelor acestuia.
(2) Evacuarea se execută în baza planurilor întocmite în condițiile prevăzute de prezentele norme.
ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII