PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

ORDIN M.A.I. NR.712/2005 ACTUALIZAT

pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență

INSTRUIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

Dispoziția generală privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență

CAPITOLUL I Scopul și domeniile de aplicare

Art. 1. -

Prezentele dispoziții generale stabilesc principiile, modalitățile, cerințele și condițiile necesare în vederea organizării și desfășurării activității de instruire în domeniul situațiilor de urgență a persoanelor angajate în muncă.

Art. 2. -

Instruirea persoanelor angajate în muncă în domeniul situațiilor de urgență constituie parte componentă a activității de pregătire desfășurate de persoanele fizice și juridice în domeniul managementului situațiilor de urgență, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII