PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

HOTARAREA DE GUVERN NR. 971/2006 ACTUALIZATA

privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

MARCAJE SI SEMNALIZARE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1.

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

Art. 2. 

Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piață a substanțelor și amestecurilor periculoase, a produselor și/sau a echipamentelor, cu excepția cazului în care alte dispoziții legale fac referire în mod expres la aceasta.

Art. 3.

Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII