PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

NORMA GENERALA APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR - ANEXA ORDIN M.A.I. NR.163/2007 ACTUALIZATA

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

CAI DE EVACUARE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanță și condițiile tehnice generale privind asigurarea cerinței esențiale "securitate la incendiu" pentru construcții, instalații și amenajări, precum și regulile și măsurile generale de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 2. -

Scopul prezentelor norme generale este prevenirea și reducerea riscurilor de incendii și asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, a forțelor care acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Art. 3. -

Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinației celor existente, precum și la organizarea și desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor și la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

LEGISLATIE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CONDITII DE FUNCTIONARE
CERINTE
IGIENA LOCULUI DE MUNCA
EXPUNERE LA SUBSTANTE PERICULOASE
SUPRAVEGHERE MEDICALA
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE
TOALETE, WC, DUSURI
VESTIARE
MECANISME DE RIDICAT
PROCEDURI DE RIDICARE SI MANIPULARE MANUALA
SUPRAFETE DE LUCRU SI CIRCULATIE
PROCEDURI DE RECEPTIE MATERIALE/RAMPA
SCARI MICI
SECURITATEA INSTRUMENTELOR MECANICE SI ELECTRICE
SECURITATEA ECHIAMENTELOR MICI
SECURITATEA ELECTRICA
MANAGEMENTUL CHIMIC
MANAGEMENTUL CHIMIC
FISE TEHNICE DE SECURITATE
MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR INTERZISE SI RESTRICTIONATE
SCURGERI SI VARSARI ACCIDENTALE
DIVERSE
CERINTE PENTRU FEMEILE INSARCINATE SI FEMEILE CARE ALAPTEAZA
CERINTE PENTRU TINERI
CERINTE PENTRU LUCRATORI CU HANDICAP
ELIMINAREA SAU RECICLAREA BATERIILOR
RESPONSABILITATI SSM
ACCES IN ZONE CU SPATIU LIMITAT
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA
AUTORIZARI DE SECURITATE LA INCENDIU
OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORULUI
PLANURI DE EVACUARE SI DE URGENTA
EXERCITII DE EVACUARE SI INTERVENTIE
ECHIPAMENTE SI PROCEDURI DE STINGERE A INCENDIILOR
INSTRUIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
SISTEME DE ALARMA URGENTE
CAI DE EVACUARE
SIGURANTA FLOTEI DE MASINI SI A SOFERILOR
CERINTE DE SIGURANTA PENTRU FLOTA DE MASINI SI SOFERI
CERINTE DE SIGURANTA PRIVIND FORMAREA SOFERULUI
CERINTE DE SIGURANTA PRIVIND VEHICULUL
CONDITII GENERALE
ILUMINATUL SPATIULUI DE MUNCA
TEMPERATURA SPATIULUI DE MUNCA
VENTILATIA SPATIULUI DE MUNCA
ZGOMOTUL DIN SPATIUL DE MUNCA
GENERALITATI SECURITATE SI SANATATE
ORGANIZAREA SSM
COMITETE DE SECURITATE
INSTRUIRE
PRIMUL AJUTOR
PERSOANE CARE ACORDA PRIMUL AJUTOR
MATERIALE ACORDATE PRIM AJUTOR
TERMINALE CU ECRAN VIDEO
ERGONOMIE
CONDITII CAMERE DE ODIHNA
MARCAJE SI SEMNALIZARE DE SIGURANTA
CAI DE ACCES SI EVACUARE
EVALUAREA RISCURILOR
ACCIDENTE DE MUNCA