PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

ORDIN M.S.F. NR.427/2002 ACTUALIZATA

pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

MATERIALE ACORDARE PRIMUL AJUTOR

Art. 1. -

(1) Se aprobă componența trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea, denumită în continuare trusă sanitară, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice care desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să aibă în dotare trusă sanitară.

Art. 2. -

(1) Fabricarea și punerea pe piață a trusei sanitare se autorizează de Ministerul Sănătății și Familiei pentru fiecare furnizor.

(2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea, aflate în prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate până la expirarea duratei de folosință a componentelor lor.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII