PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA
curs inspector ssm 40 ore

CURS ONLINE INSPECTOR SSM 40 ORE

Curs Inspector SSM 40 ore - se adresează persoanelor ce doresc să profeseze în domeniul securitatii si sanatatii in munca. Metodele moderne utilizate în predarea acestui curs îl transformă într-unul extrem de accesibil.

Cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază în activitatea de protecţia muncii.
Cui se adreseaza cursul?
Angajatorilor care îşi asumă în cadrul propriei societăţi, activităţile de securitate şi sănătate în muncă;
Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Conducătorilor locurilor de muncă.
curs inspector ssm 40 ore

CURS INSPECTOR SSM 80 ORE cod COR 325723 - 14 AUGUST

În urma absolvirii cursului Inspector SSM 80 ore veți dobândi competențele necesare pentru:
    - realizarea activităților de prevenire și protecție,
   - informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
Cui se adreseaza cursul?
Membrilor Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă din întreprinderi– CSSM;
Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Angajatorilor / managerilor;
Tuturor persoanelor interesate.
Studii minime pentru participare: Diplomă de Bacalaureat
curs fmea
Important: Cursul în sala va fi reluat dupa ridicarea stării de alertă. Pentru înscrieri vă rugăm să ne contactați.
Obiectivele Cursului:
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile FMEA şi a le prezenta importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau cele în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură.
Obţinerea abilităţilor de utilizare a analizei FMEA prin exemple şi studii de caz.
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației FMEA Manager, precum şi informaţiile necesare acesteia.
curs fmea
Cursul se adresează responsabililor de proces, auditorilor interni, responsabililor de risc, managerilor de proiect, evaluatorilor, persoanelor care vor să se perfecționeze în domeniu.
VEI ACUMULA CUNOȘTINȚELE NECESARE CU PRIVIRE LA:
- înțelegerea gândirii bazate pe risc
- evitarea, diminuarea și eliminarea riscurilor
- scenarii de analiză
- analiza FMEA & AMDEC; analiza FTA
- diagrama cauză și efect
- diagrama Ishikawa și Fishbone
- diagrama Bow Tie
- matricea Markov
curs evaluare riscuri psihosociale

CURS ONLINE EVALUAREA RISCURILOR PSIHOSOCIALE - Aplicatia Software LOTUS inclusa

Curs SSM Online - Evaluarea si Reducerea Riscurilor Psihosociale se adresează atât lucrătorilor, cât și tuturor celor implicați în asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor.
VEȚI ACUMULA CUNOȘTINȚELE NECESARE CU PRIVIRE LA:
Determinarea factorilor de stres;
Tehnicile de gestionare a stresului;
Metodologiile de evaluare a riscurilor psihosociale;
Planul de actiuni;
Identificarea si evaluarea riscurilor profesionale legate de stresul ocupational;
Metodologie si implementare - Aplicatia LOTUS.
curs ergonomie loc munca

CURS ONLINE ERGONOMIA LOCULUI DE MUNCA - LISTE DE VERIFICARE PENTRU AUDIT ERGONOMIC INCLUSE (109 liste/intrebari)

CURSUL ERGONOMIA LOCULUI DE MUNCĂ se adresează evaluatorilor de riscuri profesionale, tehnicienilor, proiectanților, auditorilor, tehnicienilor şi supervizorilor, responsabililor cu mentenanţa proceselor, operatorilor de instalaţii, experţilor, specialiştilor SSM, arhitecţilor şi coordonatorilor de şantiere, inginerilor de proces, managerilor de uzine şi fabrici, responsabililor cu sistemele de siguranţă, personalului de întreţinere, tuturor persoanelor care doresc să se perfecționeze în domeniu.
VEȚI ACUMULA CUNOȘTINȚELE NECESARE CU PRIVIRE LA:
Identificare factori de risc ergonomic;
Pauze active / pauze pasive;
Amenajarea locului de muncă;
Abordare reactivă/ abordare proactivă;
Realizarea auditului ergonomic în companie.

CURS ONLINE ANALIZA ARBORELUI DE CAUZE IN CERCETAREA ACCIDENTELOR

VETI ACUMULA CUNOȘTINȚELE NECESARE CU PRIVIRE LA:

 
- analiza accidentelor de muncă
arborele cauzal
 -
scenarii de analiză
 -
analiza FTA și FMEA
 -
diagrama cauză și efect; diagrama Ishikawa și Fishbone
 -
implementarea măsurilor
picture11.jpg
Image
PLATFORMA INSTRUIRE ONLINE SSM & SU
Instruiri onliine SSM SU

APLICATII SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ALEGE CONFORT PENTRU AFACEREA TA

Image
Image
Image
Image
Image
Image

CERE O OFERTA PERSONALIZATA PENTRU EVALUARE RISCURI

EVALUARE RISCURI PROFESIONALE

Evaluarea de risc profesionala este un pas important in protejarea angajatilor cat si a afacerilor dar si o respectare a legii. Aceste evaluari  ajuta la diminuarea riscurilor de la locul de munca - cele ce au un potential marit de a provoca rani serioase. In multe cazuri, cateva masuri simple pot cotrola cu usurinta riscurile profesionale.

EVALUARE RISCURI ERGONOMICE

evaluare a riscurilor ergonomice cu un nivel ridicat de calitate trebuie sa corespunda sarcinilor efectuate zilnic de catre lucratori.
Aplicatiile soft sunt dezvoltate pentru diverse metodologii de evaluare a riscurilor ergonomice, precum: QEC, REBA, RULA, WISHA Lifting Calculator, ERGO Expert - metodologie dezvoltata si adaptata cerintelor si necesitatilor din Romania.

EVALUARE RISCURI SECURITATE FIZICA

Analiza de risc la securitatea fizica se efectueaza de catre experti autorizati, denumiti evaluatori de risc la securitate fizicaEvaluarea de risc la securitatea fizica se incheie prin completarea unei grile de calcul a riscului si realizarea unui raport de evaluare si tratare ale riscului.

EVALUARE RISCURI PSIHOSOCIALE

Riscurile psihosociale sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precara a activitatii, precum si de un context social necorespunzator la locul de munca si pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social, precum stresul la locul de munca, epuizarea sau depresia.

EVALUARE RISC LA INCENDIU

Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare și cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilității de producere a incendiului și a consecințelor evenimentului respectiv, precum și de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.
consultant@expertacademy.ro