PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

HOTARAREA DE GUVERN NR. 1875/2005 ACTUALIZATA

privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest

MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR INTERZISE SI RESTRICTIONATE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv stabilirea măsurilor pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile care decurg sau este posibil să decurgă din expunerea la azbest în timpul desfășurării muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.

(2) Prezenta hotărâre stabilește valorile limită și alte dispoziții specifice.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia alte prevederi care asigură lucrătorilor o protecție mai mare, în special cele referitoare la înlocuirea azbestului cu produse mai puțin periculoase.
Art. 3. -
În sensul prezentei hotărâri, termenul azbest desemnează următorii silicați fibroși:
a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*);
b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*);
c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*);
d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*);
e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*);
f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*).
ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII