Cele mai cumparate

CURS FMEA & 8D Reports: Aplicatie soft inclusa - Bucuresti

950,00 lei
Fara TVA

Cui se adresează acest Curs:
Proiectanților de instalații, evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, in special industria auto/automotive, piese de schimb, service auto, furnizorilor de utilaje de producție, responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere, persoanelor desemnate ca responsabili pentru sistemul de management al calității, top și middle management din Producție.

Data curs: 15 Aprilie 2020

Cantitate
 

Sunt de acord cu Politica de Confidentialitate

 

Livrare conform Conditiilor Produsului

 

Sunt de acord cu Termenii si Conditiile Expert Academy

Adria Expert organizează un nou curs de formare profesională continuă, cu durata de o zi, în metodologia și tehnica F M E A precum și tehnici de 8D Reports. Participarea la acest curs va aduce cele mai bune rezultate pe termen lung în activitatea desfăşurată în întreprinderea/instituţia dumneavoastră şi vă va îmbunătăţi într-un mod semnificativ abilităţile de analizare şi de tratare ale riscurilor, în special cele din industriile de proces.
F M E A este un instrument pe care îl folosim pentru a ne asigura că cerințele privind riscurile proiectului și calitatea produsului sunt îndeplinite.

FMEA este o metodă calitativă de analiză a echipamentelor tehnologice la nivel de componentă. FMEA este un instrument valoros pentru Identificarea, Cuantificarea, Prioritizarea și Evaluarea riscurilor, prevenirea defectelor în ambele stadii: de proiectare sau instalația existentă.
Folosind o variație a metodei numita FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis), vor fi generate date cantitative care vor fi utile pentru a arăta conformitatea cu standardele sau cu anumite protocoale ce sunt cerute de criteriile de securitate ale procesului.

Scopul analizei FMEA
- Reducerea riscului de defectare
- Asigurarea ca posibilele defecte sunt detectabile
- Prevenirea apariției defectelor

De ce?
Ținerea sub control a potențialelor moduri de defectare și a contramasurilor pentru reducere riscului.
Cursul vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza FMEA. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă.
De asemenea, cursul este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta o analiză FMEA, în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că procedurile operaţionale sunt implementate şi sigure, iar punerea în funcţiune, pornirea şi funcţionarea instalaţiilor se desfăşoară fără probleme.
Metoda de analiza FMEA este practică, bine dezvoltată și este utilă în majoritatea aplicațiilor.

Obiectivele Cursului:
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile FMEA şi a le prezenta importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau cele în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură.
Obţinerea abilităţilor de utilizare a analizei FMEA prin exemple şi studii de caz.
Agenda Cursului
● Introducere. Aspecte legislative
● Standarde și referințe legate de FMEA
● Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor
● Scenarii credibile și cauze posibile
● Cauzele credibile
Metodologia & Abordarea
FMEA
pentru proiect (PFMEA)
FMEA pentru echipamentele și procesele industriale (DFMEA)
● Calcularea Risk Priority Number (RPN)
● Echipa FMEA: componența, roluri
● Elemente de 8D Reports
● Implementarea FMEA
FMEA - Exemple, Studii de caz
● Unde se aplică FMEA
● Aplicație software: FMEAManager
● Test: Chestionar de examinare tip grilã.
● Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare acesteia.
Curs sustinut de: Drd. ing. Adrian Ispăsoiu – Președinte ARSSM
Durata Cursului: 1 zi (7 ore + pauze)
Număr minim de participanți: 8 Număr maxim de participanți: 15
Locaţia: București
Tariful de participare:
950 Lei/persoană +TVA

Discounturi aplicate: 
- 2 persoane participante - 5%
- 3 persoane participante - 10%
- 4 persoane participante - 15%
Observație: discountul se acordă pentru persoanele participante de la aceeași întreprindere și care se înscriu în același timp (Pentru aplicarea discount-ului, va rugam sa ne contactati).
Tariful include:
- aplicația software FMEA Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
- acces in platforma de instruire online - videoconferinta cu lectorul
- prezentarea în format PowerPoint
- examinarea și Diploma de participare/Certificatul de absolvire în limba Română
CURS FMEA & 8D Reports: Aplicatie soft inclusa

Referinte speciale