PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

Regulament Campanie - Reducere de primavara

I. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale “Reducere de primavara” este ADRIA  EXPERT SRL cu sediul in Str. Petricani nr.34, Cam.2, Sector 2, Bucuresti CUI: RO15948491;  inregistrata la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub numărul 3617, denumita in continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in cadrul site-urilor www.adriaexpert.ro si www.expertacademy.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

1.3. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica si / sau juridica, , cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mentionata mai jos, in sectiunea "Durata Campaniei", disponibila pe site-urille www.adriaexpert.ro si www.expertacademy.ro

II. DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura in perioada: 03.03.2023, ora 09:00 - 31.03.2023, ora 23:00.

III. CONTINUTUL CAMPANIEI

3.1. Pana la 31.03.2023, ora 23:00, clientii beneficiaza de reduceri de  -10% la achizitiile efectuate pe site-urile www.adriaexpert.ro si www.expertacademy.ro Produsele participante la Campanie au aplicata reducerea pe site.

3.2. Reducerile se aplica la pretul de baza fara TVA.

3.3. Reducerile din Campanie nu se pot cumula cu alte beneficii acordate clientilor.

IV. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-urilor www.adriaexpert.ro si www.expertacademy.ro

V. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa fie anuntata prin intermediul site-urllor www.adriaexpert.ro si www.expertacademy.ro

VI. LITIGII

6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

6.2. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul site-urilor www.adriaexpert.ro si www.expertacademy.ro